1. /
  2. PSYCHOTERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

oferta

Psychoterapia
dzieci i młodzieży

Psychoterapia skierowana do dzieci i młodzieży przejawiających trudności na poziomie emocjonalnym, behawioralnym wynikających z kontekstów zarówno sytuacyjnych jak i  rozwojowych.

Odziaływanie terapeutyczne obok wzmacniania zasobów i budowania kompetencji ma przede wszystkim działanie korektywne do zgłaszanych trudności.

Kluczową rolą w psychoterapii dzieci i młodzieży jest wsparcie ze strony rodziców w realizacji zadań rozwojowych oraz pokonywaniu trudności, z którymi przyszło ich dziecku zmierzyć się, w związki z chorobą. Będą  to również działania ukierunkowane na zbudowaniu stabilnego systemu rodzinnego oraz otoczenia, w którym dziecko lub młody człowiek funkcjonuje na co dzień. Dlatego też, spotkania terapeutyczne  z dzieckiem/młodzieżą odbywają się 1 raz w tygodniu po 50 min.,  a także naprzemiennie, w zależności od potrzeb prowadzone są konsultacje dla rodziców. Tego typu konsultacje są nieodłącznym elementem terapii dziecka, których celem jest wsparcie opiekunów  oraz psychoedukacja, w obszarze  podjętej terapii, a także doskonalenie się opiekunów w umiejętnościach interpersonalnych oraz rodzicielskich. 

Right Menu Icon