1. /
  2. KONSULTACJE I WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

oferta

Konsultacje i wsparcie
psychologiczne

Konsultacje oraz wsparcie psychologiczne skierowane jest dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej lub przeżywają kryzys. Mają na celu wstępną diagnozę oraz poznanie sytuacji życiowej pacjenta. Pozwalają na określenie celu i metod pomocy, tak by były odpowiednio dopasowane do  osoby potrzebującej.

Zaleca się od jednego do kilku spotkań, w zależności od specyfiki problemu.

Right Menu Icon