O mnie


Jestem psychologiem, w trakcie (4-letniej) specjalizacji z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Ukończyłam szkolenie DBT Comprehensive oraz szkolenie trenerów Family Connections, realizowanym przez PTDBT, dwuletnie Studium Socjoterapii i Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, a także Terapię RTZ I stopnia.

Doświadczenie w pracy z pacjentami zdobywałam podczas staży klinicznych w szpitalach: Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Drewnicy oraz Centrum Terapii Nerwic w Mosznej.

Zawodowo, przez kilka lat, związana byłam z placówką opiekuńczo–wychowawczą dla dzieci i młodzieży. Od ponad 15 lat współpracuje z placówkami oświatowymi na każdym etapie edukacyjnym, gdzie pracuję z młodzieżą oraz systemem rodzinnym. Prowadzę szkolenia oraz treningi umiejętności dla młodzieży oraz osób dorosłych. Udzielam konsultacji psychologicznych oraz realizuje szkolenia dla ratowników medycznych.

W pracy kieruje się etyką zawodową oraz regularnie uczestniczę w superwizji.

Pracuję z dziećmi, młodzieżą oraz z osobami dorosłymi, w formie indywidualnej oraz warsztatowej.

Right Menu Icon