1. /
  2. SIŁA WSPARCIA

idea

Siła wsparcia

Kiedy zaczynamy podróż zwaną życiem, na starcie wyposażeni zostajemy w  unikatową informację genetyczną, dzięki której dziedziczymy cechy wyglądu, upodobania, predyspozycje, temperament czy potencjał zdrowotny itp. Dodatkowo wpisani jesteśmy  w pewien specyficzny układ otoczenia, na który składają  się bliscy z naszego systemu rodzinnego oraz ludzie współtworzący warunki socjokulturowe, w kraju który zamieszkujemy. Na taki stan rzeczy, nie mamy wpływu-jest to nasz pakiet, z którym zaczynamy naszą drogę życiową.

Po drodze, stawiając pierwsze kroki, zaczynamy poznawać świat. Uczymy się komunikować z innymi, budujemy własne doświadczenie życiowe w oparciu o relacje z ludźmi oraz sytuacje, z  którymi przychodzi nam, mierzyć się  każdego dnia. To wszystko wpływa m.in. na nasz styl przywiązania, nasze zainteresowania, postrzeganie siebie i otaczenia, styl oraz strategie radzenia sobie z trudnościami oraz z czasem, kształtuje naszą osobowość. Patrząc bardziej wnikliwie, wpływa na nasze myśli i przekonania, sposób przeżywania i wyrażania emocji oraz determinuje sposób zachowania się w relacji z innymi ludźmi. 

W zależności od wyzwań rozwojowych, doświadczamy różnych kryzysów, związanych z etapami życia, z którymi radzimy sobie najlepiej jak potrafimy. Jednak może zdarzyć się tak, że doświadczymy trudności,  które będą dla nas dużo trudniejsze – może mieć to związek m.in. ze zbiegiem różnych okoliczności życiowych, sytuacją zdrowotną, zawodową, ekonomiczną czy relacyjną. Wtedy, będziemy potrzebowali zatrzymać się, by pomyśleć co dalej.

W takim momencie, pomocne będzie  wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne. Być może, będzie to pierwszy krok  prowadzący do zminimalizowania, a z czasem pozbycia się męczących dolegliwości. Dzieje się tak, w procesie odnajdywania siły w sobie, odkrywania własnych zasobów, by ruszyć z miejsca, jednak już z „kompasem w ręku”. Tutaj mamy wybór -możemy podjąć decyzję  o zmianie np. przy pomocy psychoterapii.

Dobrze, by otrzymać pomoc „szytą na miarę”, w atmosferze akceptacji oraz zrozumienia. W zależności od specyfiki problemu, niekiedy potrzebne będzie  empatyczne wsparcie oraz spojrzenie na sytuację z innej perspektywy, co może zaowocować zdrowym sposobem myślenia, większą świadomościa odczuwanych emocji oraz wpłynąć na zachowanie. W trakcie procesu terapeutycznego korzystne będzie wypracowanie nowych umiejętności- „silnych narzędzi”, które pomogą w lepszym radzeniu sobie, regulowaniu emocji, budowaniu relacji czy wzmocnią poczucie sprawczości w życiu.

Wszystko to, w efekcie ma doprowadzić do polepszenia samopoczucia, wzmocnienia  i rozwinięcia adaptacyjnych strategii radzenia sobie, głębszego poznania siebie i własnych emocji, wzmocnienia  mocnych stron w celu rozwinięcia własnego potencjału i odwagi do podejmowania świadomych decyzji.

I właśnie na tym polega podróż  z  Siłą Wsparcia.

Czego, serdecznie życzę Moim Pacjentom 😉

Right Menu Icon